Klinisk Sexolog Helle Trankjær

Om Mig

Hvordan blev sexologien min faglige passion.

Det hele startede med 2 efteruddannelseskurser for læger i 2005 og 2008, der handlede om hvordan man som praktiserende læge kunne bruge kognitiv terapi i samtalen med sine patienter med forskellige problemstillinger som f.eks angst og depression.

Efterfølgende har jeg i ca. 20 år haft samtaler med mine patienter med fokus på mental sundhed. På et af kurserne i kognitiv terapi mødte jeg en kollega/læge, der havde taget en sexologisk uddannelse. Dette blev afgørende for mit valg af sexologien som speciale.

Dertil har jeg udarbejdet en hjemmeside med mindfulnessøvelser, der kan tilgås på hjemmesiden: mindfulnessherognu.dk.

Seksuel sundhed befinder sig i et krydsfelt mellem mange specialer og er utrolig vigtig for et menneskes livskvalitet, fysisk såvel som psykisk velvære og trivsel.

Med mit virke som klinisk sexolog er det mit ønske at hjælpe så mange som muligt til at få et tilfredsstillende og meningsfyldt sexliv.

Sexolog Helle Trankjær

Min baggrund

Jeg er født i 1962, uddannet speciallæge i almen medicin i 2003 og har arbejdet som praktiserende
læge i 20 år. Jeg er uddannet kognitiv parterapeut i 2013. Min interesse har især været samtaleterapi, gynækologi urologi og sexologisk rådgivning.

Fra 2017-2019: uddannelse som specialist i klinisk sexologi, uddannet på Rigshospitalet. 2018 Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM).

Erfaring med undervisning i lægeforeningsregi af læger og praksispersonale i gynækologi og sexologi.

Siden 2017 har jeg været ansat som overlæge på sexologisk regionsklinik i Roskilde og arbejder 2 dage om ugentligt med sexologi i form af rådgivning og behandling af patienter med seksuelle problemer, samt undervisning af læger ansat i psykiatrien om sygdomme og seksualitet.

Resultatet blev en uddannelse som specialist i klinisk sexologi på Rigshospitalet, en 2 årig uddannelse med eksamen, der bestod af et foredrag om smerter ved samleje og en skriftlig opgave om emnet foruden et forskningsoprojekt om brug af sensuel mindfulness som smertedæmpende behandling.